Modernizacija i povećanje kapaciteta proizvodnje UPS uređajem

Projekt je financiran uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem natječaja „E-Impuls“.

Ulaganje predviđeno ovim projektom odnosi se na unaprjeđenje proizvodnje UPS uređajem s baterijskim ormarom kako bi se optimizirao proizvodni proces i uklonio problem prestanka opskrbe električne energije i pripadajući troškovi

Cilj projekta je osnažiti razvoj i konkurentnost hrvatskog MSP-a u sektoru proizvodnje dodataka za pekarsku proizvodnju i jačanje proizvodnog kapaciteta Tvrtke

Ukupna vrijednost projekta: 227.127,50 HRK

EU sufinanciranje projekta: 116.289,28 HRK

Razdoblje provedbe: 05.07.2017. do 05.05.2018.

Kontakt osoba: Goran Kolarić, Tel: +385 1 339 8402

 


www.strukturnifondovi.hr

Stukturni fondovi
OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Data-Bak d.o.o.