Bakery supplements

UNIVERZAL

UNIVERZAL

Addition to produce wheat and mixed bread (improvement of aroma and taste of the product) - provides superior flavor.

CORN SPRINKLE-BLUNTLY

CORN SPRINKLE-BLUNTLY

Bluntly milled corn sprinkle.

GELATINIZED CORN WITH EDDITION OF WHEAT GLUTEN

GELATINIZED CORN WITH EDDITION OF WHEAT GLUTEN

Gelatinized corn grits for production of corn bakery products.

RICE SPRINKLE

RICE SPRINKLE

Rice sprinkle for all kinds of bread.

ROGOBAK

ROGOBAK

Dark add-in for producing of all dark bakery products.

CORN SPRINKLE-FINELY

CORN SPRINKLE-FINELY

Finely milled corn sprinkle.

Stukturni fondovi
OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Data-Bak d.o.o.