Politika kvalitete i sigurnosti hrane

Temeljno usmjerenje DATA BAK d.o.o. je korištenje modernih  tehnologija za proizvodnju proizvoda temeljenih na načelima upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane  te dobroj proizvođačkoj praksi.

Svoje ciljeve postižemo ulaganjem u najsuvremeniju tehnologiju proizvodnje, te kroz razvoj tržišta. Kontinuiranim unapređivanjem sustava upravljanja sigurnošču hrane naš  cilj je pozicionirati DATA BAK d.o.o.  u vrh Hrvatskih proizvođača koncentrata i poboljšivača za pekarstvo.

Naša obaveza kao proizvođača je da ispunjavamo sve zahtjeve koji se odnose na program proizvodnje zdravstveno ispravnih proizvoda, uz čvrsto opredjeljenje svih zaposlenih da prilagodimo proizvodnju sustavu sigurnosti hrane prema zahtjevima FSSC:22000.

Definirajući budućnost, Uprava DATA-BAK d.o.o., svojim načinom upravljanja osigurava:

  • usklađenost sa svim zakonskim zahtjevima
  • resurse i edukacije potrebnu za provedbu ove politike,
  • procjenu djelotvornosti i usklađenosti s postavljenim ciljevima
  • provođenje kontinuiranog poboljšanja integriranog sustava upravljanja.

Uprava DATA-BAK d.o.o. osigurala je da ova politika bude dostupna svima, kako bi se sa njom upoznali i razumjeli je, kako u cijeloj organizaciji, tako i prema ostalim zainteresiranim stranama.

 

Stukturni fondovi
OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Data-Bak d.o.o.