FSSC 22000

FSSC 22000 je certifikacijska shema za sustav sigurnosti hrane, objavljena i odobrena 2009. godine od strane GFSI-ja (Global Food Safety Initiative).

Temeljena je na međunarodno prepoznatoj normi ​ISO 22000, ISO/TS 22003 te relevantnim specifičnim tehničkim normama kao što su ISO/TS 22002-1 za proizvodnju hrane i ISO/TS 22002-2 za proizvodnju ambalaže.

FSSC 22000 obuhvaća mnoge ključne zahtjeve već postojećih normi (HACCP, BRC, IFS) te osigurava globalnu usklađenost u implementaciji proizvoda u svjetske trgovačke lance.

Norma osigurava sigurnost hrane kroz sljedeće ključne elemente: interaktivana komunikacija, sustav upravljanja, preduvjetni programi, HACCP principi, obrana hrane i prijevara vezana uz hranu.

Svake godine provodi se redoviti nadzor, a svake treće postupak recertifikacije.

Stukturni fondovi
OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Data-Bak d.o.o.