Projekti i natječaji

logo_fondovi

 

Komercijalizacija inovativnih proizvoda tvrtke Data bak provedbom aktivnosti inovacije procesa

 KK.03.2.2.06.0039

 

Nositelj projekta: Data-bak d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 8.119.237,23 kn

EU udio u financiranju projekta: 3.251.693,61 kn

Razdoblje provedbe projekta: 10. kolovoza 2020. – 10. kolovoza 2022.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Goran Kolarić, goran.kolaric@data-bak.hr  

 

Tvrtka Data-bak d.o.o. je početkom kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta “Komercijalizacija inovativnih proizvoda tvrtke Data-bak provedbom aktivnosti inovacija procesa“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt će se provoditi sukladno pravilima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „ Inovacije u S3 područjima “ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a Posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

  1. Inovacija procesa proizvodnje u svrhu komercijalizacije inovativnih proizvoda;
  2. Inovacija procesa kontrole kvalitete i nabave u svrhu komercijalizacije inovativnih proizvoda;
  3. Početna ulaganja u materijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta provedbe aktivnosti inovacije procesa;
  4. Upravljanje projektom;
  5. Promidžba i vidljivost.

 

Cilj projekta je inovirati 3 poslovna procesa (proizvodnja, kontrola kvalitete i nabava) te osigurani uvjete za uspješnu komercijalizaciju 2 grupe inovativnih proizvoda na globalnom tržištu, koji svojim karakteristikama spadaju u nišu nutraceutika, funkcionalnih prehrambenih proizvoda, a radi se o koncentratima za proizvodnju pekarskih proizvoda i koncentratima za proizvodnju konditorskih proizvoda (proteinskih pločica). Projekt obuhvaća dva segmenta: organizacijsku transformaciju tvrtke kroz inovaciju 3 ključna poslovna procesa te nabavu materijalne imovine nužne za kapacitiranje procesa i pokretanje inovacija proizvodnje. Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:

-              Razvoj novih inovativnih proizvoda/usluga u S3 područjima;

-              Doprinos u privatnim ulaganjima i primljenoj potpori u području istraživanja i razvoja;

-              Rast prihoda od prodaje;

-              Zapošljavanje novih djelatnika.

 

Provedbom predmetnog projekta, tvrtka će u svoje poslovanje uvesti nove metode i tehnike proizvodnje, kontrole kvalitete i nabave, omogućiti proizvodnju novih proizvoda te inovirati i osigurati tehničke kapacitete za odvijanje 3 ključna poslovna procesa tvrtke. Na ovaj način će se povećati konkurentnost tvrtke Data-bak d.o.o. inovacijom poslovnih procesa, uvođenjem tehničkih kapaciteta nužnih za njihovu provedbu i kreiranjem preduvjeta za komercijalizaciju 2 inovativna proizvoda na globalnom tržištu. Postizanjem svrhe projekta doprinijet će se općem cilju - povećanju inovativnosti MSP sektora i jačanju konkurentnosti prehrambene industrije u RH.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Data-bak d.o.o.

 

 

Modernizacija i povećanje kapaciteta proizvodnje UPS uređajem

 

Projekt je financiran uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem natječaja „E-Impuls“.

Ulaganje predviđeno ovim projektom odnosi se na unaprjeđenje proizvodnje UPS uređajem s baterijskim ormarom kako bi se optimizirao proizvodni proces i uklonio problem prestanka opskrbe električne energije i pripadajući troškovi

Cilj projekta je osnažiti razvoj i konkurentnost hrvatskog MSP-a u sektoru proizvodnje dodataka za pekarsku proizvodnju i jačanje proizvodnog kapaciteta Tvrtke

Ukupna vrijednost projekta: 227.127,50 HRK

EU sufinanciranje projekta: 116.289,28 HRK

Razdoblje provedbe: 05.07.2017. do 05.05.2018.

Kontakt osoba: Goran Kolarić, Tel: +385 1 339 8402

 


Europska i globalna internacionalizacija poslovanja Data-Bak d.o.o.

 

Projekt Europska i globalna internacionalizacija poslovanja Data-Bak d.o.o. ima za cilj prilagoditi i optimizirati proizvod zahtjevima kupaca te povećati konkurentnost Društva na europskoj i globalnoj razini.
Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su djelatnici Društva, trenutni i budući korisnici usluga Društva i šira zajednica unutar koje Društvo posluje.


Naziv projekta: Europska i globalna internacionalizacija poslovanja Data-Bak d.o.o.; KK.03.2.1.07.0028

Naziv korisnika: Data-Bak d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 970.078,80 HRK

EU sufinanciranje projekta: 447.979,58 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 30.6.2017. – 30.10.2019.

 


 

 

Stukturni fondovi
OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Data-Bak d.o.o.