Pratite nas na LinkedIN-u

Pokrenuli smo stranicu na LinkedINu gdje možete pratiti novosti vezane za naš proizvodni asortiman i trendove u pekarstvu!

https://www.linkedin.com/company/data-bak-d-o-o/

Stukturni fondovi
OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Data-Bak d.o.o.