RIŽIN POSIP

Rižin posip za sve vrste kruha.

Pakiranje: 10 kg

Doziranje: DEKORACIJA ZA KRUH %

Podjelite ovaj proizvod

Termički obrađena riža

Slični proizvodi

Stukturni fondovi
OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Data-Bak d.o.o.